Seltsi Pealeht

 

Oleme mittetulundusühing, mille esmased ülesanded on:

Osaleda Pelgulinna asumi olme ja tuleviku probleemide lahendamisel, abistades Linnavalitsust asumi arengut puudutavates küsimustes.

Osutada sotsiaalabi tugiteenust vanuritele ja puudega inimestele.

Tõsta asumi turvalisust ja sisustada selle kultuurielu Pelgulinna Selts on Põhja–Tallinnas kõige järjepidevamalt ja tulemuslikumalt tegutsenud asumiselts.