Pelgulinn

ASUM

Pelgulinn on asum Põhja-Tallinnas, mis on pälvinud Unesco tähelepanu, kui unikaalne, miljööväärtuslik, peamiselt puithoonestusega piirkond. Elanikkonnaks on ajaloolise mäluga põliselanikud ja uusasukad. Piirkond on populaarne loomeinimeste ja noorte perede seas. Pelgulinna Selts tegeleb aktiivselt asumi olmet, turvalisust ja tuleviku arengut puudutavate küsimuste lahendamisega.

KULTUUR

 Kultuuriürituste korraldamises on oluline koht Pelgulinna Seltsi ja Pelgulinna rahvamaja koostööl. Regulaarselt toimuvad eakatele teeõhtud ja kultuuriprogrammiga üritused.

Koos korraldatakse kord aastas Pelgulinna päeva, mis on uue hoo saanud alates 2013 aastast. Eraldi toimub kevadeti Hoovikohvikute päev, kus kõik pelgulinlased saavad avada oma hoovid külalistele. Lisaks korraldab Selts sügiseti Pelgulinna Muhemänge ja enne jõule Pelgulinna Jõuluootust. Need üritused on mõeldud ühendamaks kogukonda ja toomaks elu kodukanti.

Ekskursioonide korraldamine eakatele on kuulunud samuti Seltsi tegevusprogrammi.

 

 

SOTSIAALTÖÖ

Seltsi esmaseks ülesandeks on osutada sotsiaalabi teenust vanuritele ja puuetega inimestele. Algusaastail oli põhisuund välja selgitada need, kes abi kõige enam vajavad. Nendeni toimetati Rootsist ja Soomest sotsiaalabina saabuvaid toiduaineid, rõivaid. Ellu on viidud projekt “Aktiivne vanur tänapäeva ühiskonnas”. Põhja-Tallinna linnaosa toel toimib “Pelgulinna Seltsidaamide” ühendus, kes on igakülgselt seltsiks üksikvanuritele.